• 2018/2019

    • Konkurs "Mistrz pięknego czytania"

      

     13 maja br. po raz pierwszy w naszej szkole odbył się konkurs „Mistrz pięknego czytania”. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z klas I – III. Głównym celem konkursu było zachęcanie dzieci do czytania książek oraz poznanie literatury dziecięcej. Pierwszym zadaniem każdego uczestnika było przeczytanie przygotowanego przez siebie fragmentu wybranej książki. W drugim etapie należało przeczytać wylosowany fragment lektury. Stres był dosyć duży, ale zabawy w czasie obradowania komisji rozładowały napięcie. Wspólne rozwiązywanie krzyżówki oraz odgadywanie hasła wypełniły czas oczekiwania na werdykt. Mistrzem Pięknego Czytania w klasach trzecich został Szymon Kaiser z klasy III a, z klas drugich – Nadia De - Wildt z klasy II b, a z klas pierwszych – Antoni Kulas z klasy I c.

     Zdjęcia

      

      "CZYSTE POWIETRZE Z MPI KOS-EKO"

     Konkurs plastyczny pn. „Czyste powietrze z MPI KOS-EKO” rozpoczął się 11.02.2019 i trwał  do 08.03.2019 r .

     Konkurs był jednym z elementów miejskiej kampanii informacyjno - edukacyjnej dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, uczęszczających do miejskich placówek oświatowych, pn.: Lekcje ciepła, którą MPI KOS-EKO realizuje od 5 lat.

     Celem konkursu było pokazanie najmłodszym, że powietrze determinuje życie na ziemi oraz uświadomienie, iż każdy z nas indywidualnie odpowiada za stan środowiska, w którym żyjemy. Edukacja ekologiczna uczniów w zakresie poprawy jakości powietrza może nieść ze sobą pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort życia. Poprzez konkurs ukazano powody, dla których należy chronić powietrze, oraz sposoby w jakich można to robić.

     Na konkurs wpłynęły łącznie 233 prace. Uczniowie w kategorii klas od 1 do 3 wykonali 157 prac, natomiast uczniowie z klas od 4 do 6 - 76 prac.

     Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, ponieważ każda praca była ciekawa i zasługiwała na uznanie.

     Laureatami z naszej szkoły zostali: Olga Kuryłowicz (II miejsce) i Jakub Kartuszyński (wyróżnienie)  z kl. II b. Gratulujemy zwycięzcom!

      

      

     ZMAGANIA Z POEZJĄ

      

     28 lutego odbyły się szkolne eliminacje XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej.  W rywalizacji wzięło udział 22 uczniów z klas IV-VI oraz 6 uczniów z klas VII i VIII. Występy recytatorów oceniała komisja konkursowa w składzie: pani Grażyna Formela, pani Sylwia Frenkiel, pani Sylwia Batowska i pani Katarzyna Wołoszyk. Do etapu miejskiego zakwalifikowały się cztery uczennice: Antonina Grulkowska i Zuzanna Pranczk (w kategorii klas IV-VI) oraz Weronika Jażdżewska i Hanna Zelewska (w kategorii klas VII-VIII). W eliminacjach miejskich, które odbyły się 7 marca w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościerzynie, Weronika Jażdżewska zajęła II miejsce i zakwalifikowała się do etapu powiatowego, który odbył się 13 marca w Sali Widowiskowo-Kinowej im. L. Szopińskiego. W Turnieju Poezji Śpiewanej w eliminacjach powiatowych naszą szkołę reprezentował Eryk Lipski, któremu akompaniowała Zuzanna Pranczk. Poziom uczestników tegorocznej edycji był wysoki i bardzo wyrównany. Nasi uczniowie  wspaniale się zaprezentowali i zyskali uznanie jurorów, zdobywając dwa wyróżnienia. 

      

     SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS I-III

     4 marca w naszej szkole odbyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego dla klas I-III. W rywalizacji wzięło udział 14 uczniów.

     Celem konkursu jest promowanie polskiej poezji wśród dzieci, popularyzacja szeroko rozumianej kultury słowa, uwrażliwienie na piękno poezji oraz nabywanie doświadczenia w wystąpieniach publicznych.

     W jury zasiadały pani Katarzyna Wołoszyk oraz pani Sylwia Batowska.

     Wyłoniono trzech laureatów:

     I miejsce: Witold Ossowski (wiersz pt.„Nieposłuszne buty” Mariusz Szwonder)

     II miejsce: Nadia Pranczk (wiersz pt.,,Ciekawska Madzia” Mariusz Szwonder)

     III miejsce: Pola Buszman (wiersz pt ,,Dzień niegrzeczności” Agnieszka Frączek)

     Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Uczniowie wspaniale poradzili sobie z interpretacją poezji polskich autorów. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz słodkie upominki, a laureaci nagrody książkowe. Po ogłoszeniu werdyktu zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

     Gratulujemy zwycięzcom !

      

      

     Szkolny konkurs matematyczny dla klas III

     Kolejny raz uczniowie klas III wzięli udział w szkolnym konkursie matematycznym. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie:

     I miejsce – ex aeguo - Wiktor Jarmakiewicz , Szymon Kaiser, uczniowie kl IIIa

     II miejsce - Dominik Kalinka, uczeń kl IIIa

     III miejsce – Maksymilian Gusarski, uczeń kl IIIa

     Wszyscy uczestniczy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze.

     Gratulujemy oraz życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.

      

     Szkolny konkurs języka angielskiego "Crazy Letters" dla klas VI-VIII

     Dnia 31 stycznia w naszej szkole odbył się szkolny konkurs języka angielskiego "Crazy Letters" dla klas VI-VIII. Uczniowie biorący udział w konkursie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z języka angielskiego ze znajomości słownictwa, gramatyki, umiejętności rozumienia tekstów pisanych oraz słuchanych, a także wiadomości o krajach anglojęzycznych.
      
     Laureatami konkursu zostali:
     I miejsce- Maksymilian Plata kl. VIII b z uzyskanym wynikiem 92%
     II miejsce- Natalie Ogórkiewicz kl. VIII a z uzyskanym wynikiem 89%
     III miejsce- Julia Pirch kl. VIII b z uzyskanym wynikiem 85%

      

      

     Konkurs języka angielskiego "Christmas Card to Santa"

     Dnia 9 stycznia w naszej szkole odbyło się rozdanie nagród zwycięzcom/ ogłoszenie wyników szkolnego konkursu języka angielskiego "Christmas Card to Santa" na najpiękniejszą, świąteczną kartkę pocztową. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III. Spośród uczestników konkursu wyłonieni zostali zwycięzcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz dwie prace otrzymały wyróżnienia.
      
     I miejsce- Szymon Kaiser, uczeń klasy IIIa
     II miejsce- Julia Kotulska, uczennica klasy Ia
     III miejsce- Dominik Kalinka, uczeń klasy IIIa
     Wyróżnienia otrzymały Weronika Neubauer z klasy IIb oraz Julia Łangowska z klasy IIb.
      
     Zwycięzcy w nagrodę otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki oraz drobne nagrody rzeczowe, natomiast w ramach wyróżnienia dla uczniów zostały przewidziane dyplomy wyróżniające.
     Ponadto, prace uczniów wzięły również udział w konkursie międzyszkolnym "Postcard to Santa Claus" zorganizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Kościerzynie.
     W konkursie tym uczniowie naszej szkoły również zdobyli zostali wyróżnieni. I miejsce otrzymał Dominik Kalinka, natomiast Szymon Kaiser otrzymał wyróżnienie.
      

     Konkurs multimedialny pod hasłem "Sławni kościerzacy"

     12 czerwca zakończył się konkurs multimedialny pod hasłem ,,Sławni kościerzacy". Wzięli w nim udział uczniowie klas IV - VII. Konkurs ten odbył się w naszej szkole już po raz czwarty i po raz kolejny cieszył się dużą popularnością. Uczniowie mogli wykazać się wiedzą historyczną, regionalną i polonistyczną oraz umiejętnościami z zakresu informatyki.

     W tym roku laureatami konkursu zostali:

     1. Miłosz Manikowski z klasy 6b;

     2. Anna Wierzba z klasy 5b;

     3. Hanna Kropidłowska z klasy 4a.