• Kalendarz 2023/2024

    • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04 września 2023 r.
     (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


     Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2023 r.

     (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


     Ferie zimowe

     • 29 stycznia – 11 lutego 2024r.

           województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

     (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)


     Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 02 kwietnia 2024r.

     (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


     Egzamin ósmoklasisty

      

     1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

      

     2. matematyka – 15 maja 2024r. (środa) – godz. 9:00

      

     3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

      

     (Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

      


     Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.
     (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


     Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

     (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)